LAMP

Aloitin tehtävän teon 20:37 maanantai iltana. Ensimmäiseksi asensin Apachen uudelleen:

sudo apt-get install apache2

Tämän jälkeen testasin sen toimivuuden:Screenshot from 2017-02-13 20-39-18.png

Apache toimii, seuraavaksi php:

sudo apt-get install libapache2-mod-php php7.0

sudo a2enmod userdir

cd /etc/apache2

ls

cd mods-available/

sudoedit php7.0.conf //tämä siis, jotta php toimii kotikansiossa

service apache2 restart

Kello oli tässä vaiheessa 20:51

Sen testaaminen:

cd; mkdir public_html

cd public_html

juuso@juuso-p6-2020sc:~/public_html$ curl localhost/~juuso/; echo
4

PHP toimii, tässä vaiheessa 21:05

Seuraavaksi MySQL

sudo apt-get install php-mysql mysql-server mysql-client

Tässä vaiheessa luodaan myös turvallinen salasana MySQL:lle. Sitten testataan:

juuso@juuso-p6-2020sc:~/public_html$ mysql
ERROR 1045 (28000): Access denied for user ‘juuso’@’localhost’ (using password: NO)
juuso@juuso-p6-2020sc:~/public_html$ mysql -up
ERROR 1045 (28000): Access denied for user ‘p’@’localhost’ (using password: NO)
juuso@juuso-p6-2020sc:~/public_html$ mysql -uroot –password

mysql> CREATE DATABASE arachnids CHARACTER SET utf8;
Query OK, 1 row affected (0,00 sec)

mysql> SHOW DATABASES;
+——————–+
| Database |
+——————–+
| information_schema |
| arachnids |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
+——————–+
5 rows in set (0,01 sec)

mysql> GRANT ALL ON arachnids.* TO arachnids@localhost IDENTIFIED BY ‘adfs93245ng’;
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0,00 sec)

mysql> exit

juuso@juuso-p6-2020sc:~$ mysql -uarachnids -p

mysql> CREATE DATABASE test;
ERROR 1044 (42000): Access denied for user ‘arachnids’@’localhost’ to database ‘test’
mysql> USE student;
ERROR 1044 (42000): Access denied for user ‘arachnids’@’localhost’ to database ‘student’
mysql> USE arachnids;
Database changed
mysql> CREATE TABLE arachnids (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, name varchar(1024));
Query OK, 0 rows affected (0,19 sec)

mysql> DESCRIBE arachnids;
+——-+—————+——+—–+———+—————-+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+——-+—————+——+—–+———+—————-+
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| name | varchar(1024) | YES | | NULL | |
+——-+—————+——+—–+———+—————-+
2 rows in set (0,01 sec)

mysql> INSERT INTO arachnids(name) VALUES (“hämähäkki”);
Query OK, 1 row affected (0,02 sec)

mysql> SHOW DATABASES;
+——————–+
| Database |
+——————–+
| information_schema |
| arachnids |
+——————–+
2 rows in set (0,00 sec)

mysql> SELECT * FROM arachnids;
+—-+————–+
| id | name |
+—-+————–+
| 1 | hämähäkki |
+—-+————–+
1 row in set (0,00 sec)

mysql> UPDATE arachnids SET name=”spider” WHERE name=”hämähäkki”;
Query OK, 1 row affected (0,02 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

mysql> SELECT * FROM arachnids;
+—-+——–+
| id | name |
+—-+——–+
| 1 | spider |
+—-+——–+
1 row in set (0,01 sec)

mysql> DELETE FROM arachnids WHERE name=”spider”;
Query OK, 1 row affected (0,03 sec)

mysql> SELECT * FROM arachnids;
Empty set (0,00 sec)

mysql>

Täten voitiin todeta, että myös MySQL toimii, ja kaikki LAMPin komponentit on kasassa. Tässä vaiheessa kello oli 21:30.

Ja tässä log.txt: http://pastebin.com/BtdjuV19

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s