Internet of Things työpaja osa 2

WP_20170321_15_20_38_Pro
Arduino uno ja DHT11 sensori

DHT11 ilmankosteuden mittari aiheutti meille eniten ongelmia. Keskiviikkona DHT11 lakkasi toimimasta ja piti vaihtaa uuteen, mutta sen jälkeenkin se temppuili

WP_20170322_15_14_56_Pro
Vasemmalla ylhäällä Funduino sensori

Fundoino oli helpompi saada toimimaan. Pääasiallisena ongelmana siinä on, ettei se ilmeisesti tuota tuloksia missään konkreettisessa yksikössä, eikä sen dokumentaatiosta ollut myöskään apua.

WP_20170323_15_13_24_Pro

Tämän jälkeen lisäsimme valovastuksen, jolla mittaamme valoisuutta. Se ei myöskään tuo ulos tarkkaa dataa, mutta tässä tapauksessa sen pääasiallinen tehtävä on vain varmistaa, että valot ovat päällä ja toimivat, joten tarkkuudella ei ole väliä.

WP_20170323_15_13_31_Pro

WP_20170324_09_16_24_Pro
Prototyyppi esittely valmiina!

Projektin lähdekoodit löytyvät täältä: https://github.com/Spodah/Tomaattivahti

Lähteet: http://terokarvinen.com/2016/internet-of-things-tyopaja-ict8tn017-1-intensiiviviikon-w12
http://iot.botbook.com/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4235429/
http://playground.arduino.cc//Main/DHTLib

Advertisements

Internet of Things työpaja osa 1

Tekijät: Juuso Puroila, Leo Koskiluoma – Leon blogi projektista täällä: https://koskiluoma.wordpress.com/2017/03/23/iot-projekti-tomaattivahti-wip/

Työpajassa teemme kasvihuonetta tai muuta kasvatusympäristöä valvovaa sensoria, joka ilmankosteuden, lämpötilan tai mullan kosteuden raja-arvojen ylittyessä lähettää sähköpostin haluttuihin osoitteisiin. Lisäksi se tarkistaa, että valot toimivat

Tarvikkeet: Arduino Uno: https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno

DHT11 -ilmankosteuden mittari: http://www.micropik.com/PDF/dht11.pdf

Funduino – maankosteuden mittari: http://www.fecegypt.com/uploads/dataSheet/1480854383_water%20and%20soil.pdf

Arduino KY-018 Photo resistor module – valon kirkkaus mittari: https://tkkrlab.nl/wiki/Arduino_KY-018_Photo_resistor_module

Tarkoitus oli valvoa myös ilman hiilidioksidipitoisuutta, mutta valitettavasti emme saaneet sopivaa sensoria käsiimme.

Tomaateille sopivat raja-arvot ovat: Suhteellinen ilmankosteus 30%-90% Lämpötila 10C-35C. Mullan kosteudesta ei vastaavia raja-arvoja ole helposti määritettävissä, mutta sensorin dokumentaatio käyttää esimerkkinä sopivasta välistä 300-700. Valosensorille määritimme yläarvoksi testaukseen 500(arvo siis on sitä matalampi, mitä kirkkaampaa valo on). Käytännössä valon tulisi varmaankin olla kirkkaampi vastatakseen auringonvaloa, sillä epäsuorassa, ikkunan läpi tulevassa valossa sen arvoksi tuli noin 240. Tästä päätellen sopivampi arvo voisi olla noin 250-300.

Lähteet: http://terokarvinen.com/2016/internet-of-things-tyopaja-ict8tn017-1-intensiiviviikon-w12
http://iot.botbook.com/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4235429/
http://playground.arduino.cc//Main/DHTLib

VPS + domain nimi

Aloitin tehtävänteon 17:27 sunnuntaina navigoimalla Digital Oceanin sivulle ja luomalla dropletin(Ubuntu 16.04>$5/month>Frankfurt1). Kun VPS oli luotu, avasin terminaalin.

ssh root@46.101.120.73
useradd juuso -p
cat /etc/group
root@spodah:~# usermod juuso -Ga adm,sudo,admin
usermod: group ‘a’ does not exist
root@spodah:~# man usermod
man: can’t set the locale; make sure $LC_* and $LANG are correct
root@spodah:~# usermod juuso -aG adm, sudo, admin
usermod: group ” does not exist
root@spodah:~# usermod juuso -aG adm,sudo,admin
passwd juuso

Tämän jälkeen testasin että käyttäjänimi toimii ja sudo toimii(sudo apt-get update). Sen jälkeen lukitsin root-tunnuksen komennolla sudo passwd -l root

Sitten palomuuri:$ sudo ufw allow 22/tcp
Rules updated
Rules updated (v6)
$ sudo ufw allow 80/tcp
Rules updated
Rules updated (v6)
$ sudo ufw enable
Command may disrupt existing ssh connections. Proceed with operation (y|n)? y
Firewall is active and enabled on system startup

Tässä vaiheessa kello oli jo 18:13 ja huomasin että tab-täydennys ei toimi. Ilmeisesti syynä oli se, että muut kuin root käyttävät oletuksena Dashia eivätkä bashia.

chsh -s /bin/bash juuso

Tämä korjasi asian. Sitten apache:
juuso@spodah:~$ sudo apt-get install apache2

Tämän jälkeen toteutin https://juusopuroila.wordpress.com/2017/02/07/apache2/ kuvatut askeleet.Lopputuloksena 403 virheilmoitus. Tässä vaiheessa kello oli 18:47 ja minulla oli muuta tehtävää, joten loput on tehty tiistai aamuna.

Seuraamalla http://stackoverflow.com/questions/5891802/how-do-i-change-the-root-directory-of-an-apache-server ohjeita muokkasin /etc/apache2/apache2.conf tiedostoa ja vaihdoin

<Directory /var/www/>
<Directory /home/juuso/>

Lopputulos: Screenshot from 2017-03-07 10-49-42

Sitten nimipalvelin. .me nimi oli ilmainen namecheap.com:in kautta.

Screenshot from 2017-03-07 11-18-14

Nimipalvelin toimii:

Screenshot from 2017-03-07 11-26-22.png